PÀNFILO JAMA, EL CUBÀ MÉS FAMÓS






JOAQUIN MI 'SUPERESTAR'
Rogaré (Joaquin Mi)