PÀNFILO JAMA, EL CUBÀ MÉS FAMÓS


JOAQUIN MI 'SUPERESTAR'
Rogaré (Joaquin Mi)